banner

Informacja

      Zapraszamy na nową stronę internetową

www.spludwinow.edupage.org


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

      Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna SP w Ludwinowie zapraszają na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się w dniu 01.09.2020r. w Szkole Podstawowej w Ludwinowie wg harmonogramu:
godz. 8.30 - Msza Św. w kościele w Gorzkowie Nowym,
godz. 10.00 - klasy I - VIII - spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych (klasa I przychodzi z jednym opiekunem),
godz. 11.00 - oddział przedszkolny 5-6 latki,
godz. 11.15 - oddział przedszkolny 3-4 latki,
(dzieci z przedszkola przychodzą z jednym opiekunem do sal).
Kursy autobusu szkolnego w dniu 1 września 2020r.
Trzebniów - 9.30
Gorzków Stary - 9.40
Gorzków Nowy - 9.45
Powrót o godz. - 12.00

Kursy autobusu w dni nauki szkolnej:
Trzebniów - 7.10
Ludwinów - 7.20
Gorzków Stary - 7.30
Gorzków Nowy - 7.35
Ludwinów - 7.40
Odwóz:
1 kurs godz. - 13.15
2 kurs godz. - 15.10


Wakacje 2020

       Okres wakacji, to czas, na który dzieci czekają ze szczególnym utęsknieniem. Wakacje 2020 będą inne niż zwykle, bo wszyscy, łącznie z dziećmi, musimy nauczyć się nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić sobie nawyki, które pomogą nam ochronić się przed koronawirusem. Informacje na temat bezpiecznego wypoczynku są zamieszczone na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach i MEN. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku, wspaniałej pogody oraz powrotu do szkolnych obowiązków z nową energią i uśmiechem!

www.gov.pl/bezpieczenstwo-podczas-letniego-wypoczynku


Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
Szkoły Podstawowej w Ludwinowie


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

       Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna SP w Ludwinowie zapraszają na zakończenie roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się w dniu 26.06.2020r. Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców odbędzie się w ustalonych godzinach:
Klasa VIII - godz. 9.00
Klasy IV - VII - godz. 10.30
Klasy I - III - godz. 11.30
Oddziały przedszkolne - godz. 12.30.


Życzenia


Zebranie z rodzicami

      Konsultacje z rodzicami odbędą się 28 maja 2020r. (czwartek) w godz. 12.00-16.00 w Szkole Podstawowej w Ludwinowie.


Informacja

      Od 25 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej w Ludwinowie będą odbywać się zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych i konsultacje dla uczniów klasy VIII. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami

Procedury przychodzenia dzieci do szkoły
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

       Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Materiały są dostępne na stronie

www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych

Terminy postepowania rekrutacyjnego
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

      Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. Prosimy o zapoznanie się z materiałami. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej MEN

www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow

Nowelizacja rozporzadzenia MEN - Egzaminy
Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

Informacja

      Zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty wpłynęła na przesunięcie terminu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Z uwagi na duże znaczenie tej kwestii dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców przekazujemy do konsultacji projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Uwzględnia on m.in. nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Do wiadomości dołączamy projekt harmonogramu rekrutacji oraz komunikat MEN w tej sprawie. Prosimy o zapoznanie się z materiałami. Jednocześnie zachęcamy do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl do 13 maja br. do godz. 12.00.

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021-ogłaszamy konsultacje. Komunikat MEN
Projekt harmonogramu rekrutacji

Informacja dotycząca otwarcia przedszkola


       Informujemy, że działalność żłobka oraz przedszkoli na terenie gminy Niegowa nie zostanie wznowiona do 24 maja 2020r. Decyzja ta jest podyktowana znikomym zainteresowaniem rodziców posłaniem swoich dzieci do ww. placówek, jak również maksymalnie najlepszym przygotowaniem placówek do ponownego przyjęcia dzieci w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.


Apel o wywieszenie flag państwowych


      W związku z przypadającymi na pierwsze trzy dni maja świętami, w tym szczególnie Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja, gorąco zachęcamy do wywieszenia na naszych domach flag państwowych. Niech biało-czerwone flagi podkreślają poczucie wspólnoty narodowej, szczególnie potrzebne w tych trudnych czasach.


Egzamin


Nauka zdalna


Święto Chrztu Polski


Życzenia


Wiosenna przerwa świąteczna


Drodzy Rodzice i Uczniowie!

      Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z komunikatem MEN i CKE

Komunikat MEN i CKE

      Drodzy Rodzice z uwagi na to, że nie możemy osobiście spotkać się z waszymi dziećmi i prowadzić z nimi terapii logopedycznej tak jak dotychczas w szkole/przedszkolu, chciałybyśmy prosić o powtarzanie materiału.

Zajęcia logopedyczne
Poradnik dla dzieci

      Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dla nauczycieli i uczniów dotyczące rozpoczęcia pracy na platformie epodreczniki.pl

Informacje

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc

      W związku z obowiązkiem realizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły udostępniamy poradnik przygotowany przez MEN. Zachęcamy Rodziców oraz uczniów do zapoznania się jego treścią.

Kształcenie na odległość-Poradnik dla szkół

      Przypominamy, że nie jest to czas wolny dla uczniów. Mają w tym czasie się uczyć i przebywać w domach.
Rodzice posiadają numery telefonów do wychowawców i pani dyrektor, w ważnych sprawach prosimy o kontakt. Nauczyciele, w razie pytań i wątpliwości, są dostępni e-mailowo:

Adresy e-mail nauczycieli
Plan kontaktów z nauczycielami

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

http://www.oke.jaworzno.pl/egzamin-osmoklasisty/zadania-do-powtorki-przed-egzaminem

https://www.dyktanda.pl/

       Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ludwinowie, w ramach nauczania w czasie wolnym od zajęć, proponują:

  • powtarzanie, utrwalanie i uzupełnianie zaległych zadań w zeszytach ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów,
  • korzystanie z programów edukacyjnych dostępnych w mediach,
  • klasa VIII ma obowiązek powtarzania i utrwalania wiadomości do egzaminów z Repetytoriów (język polski, matematyka, języka angielski),
  • czytanie lektur szkolnych (jeśli ktoś nie posiada książki, prosimy o korzystanie z audiobooków, klasy I-III z podręczników).

      Klasy IV-VIII - wykaz:

klasa IV
J.R. Kipling "Księga dżungli"
A. Szklarski "Tomek w krainie kangurów"

klasa V
B. Prus "Katarynka"
F.H. Burnett "Tajemniczy ogród"

klasa VI
J.R.R. Tolkien "Hobbit, czyli tam i z powrotem"
E. Niziurski "Sposób na Alcybiadesa"

klasa VII
A. Mickiewicz "Dziady cz.II"
J. Słowacki "Balladyna"
A. Fiedler "Dywizjon 303"

klasa VIII
H. Sienkiewicz "Qvo vadis"
Proszę obejrzeć również ekranizacje lektur na portalach filmowych lub kanałach telewizyjnych m.in. TVP Kultura.       Uwaga! Po powrocie do szkoły nauczyciele będą sprawdzać utrwalone wiadomości.


Dzieci uczą rodziców w domu!


      W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.
Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/


Informacja

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ludwinowie wraz z komisją rekrutacyjną informują, że wszystkie wnioski złożone w trakcie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych zostały rozpatrzone pozytywnie. Wszystkie dzieci zostały przyjęte na rok szkolny 2020/2021. Informujemy, że w związku z czasowym zawieszeniem funkcjonowania szkół termin rekrutacji został przedłużony.


Zawieszenie zajęć


      Od 12 do 25 marca br. decyzją Ministra Edukacji Narodowej ogranicza się funkcjonowanie placówek oświatowych. Od 12 marca do 25 marca, nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne w szkole i przedszkolu. W czwartek i piątek (12-13 marca) szkoła będzie świadczyć usługi opiekuńcze dla uczniów, dla których rodzice nie zdążyli zorganizować opieki. Dowóz dzieci do szkoły w dniach 12 i 13 marca odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem. Odwóz do domu - zgodnie z potrzebami.

www.gov.pl/zawieszenie-zajec-w-szkolach


Zmiana numeru telefonu

      Ze względu na prace techniczne szkoła będzie dostępna pod numerem telefonu 34/378 87 45


Informacje

      Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Polecamy również stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne

www.gov.pl/koronawirus

Pismo MEN - pobierz
Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ludwinowie informuje, że zapisy do ddziału przedszkolnego trwają od 17 lutego do 28 lutego, a do klasy pierwszej od 2 marca do 20 marca. Prosimy rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych o pobranie i wypełnienie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszej szkole. Termin wypełnienia i dostarczenia deklaracji do 14 lutego.Wzory dokumentów są dostępne w gabinecie dyrektora szkoły i na stronie internetowej szkoły w zakładce "rekrutacja". Zapraszamy.

Rekrutacja do przedszkoli - informacja

Zebranie z rodzicami

      Informujemy, że zebranie z rodzicami odbędzie się 31 stycznia 2020r. (piątek) o godz. 13.00. Rodziców klasy VIII zapraszamy 03 lutego (poniedziałek) o godz. 15.30. Obecność obowiązkowa.


Kolej na Ferie

      Pan Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego i inicjator akcji, zachęca do skorzystania z oferty "Kolej na Ferie" - w ramach której uczniowie skorzystają z bezpłatnych podróży Kolejami Śląskimi. Oferta obowiązuje od 11 do 26 stycznia 2020 roku, w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby móc za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną. Oferta dotyczy uczniów szkół podstawowych, licealnych, techników i szkół branżowych I stopnia. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również najmłodsi - w tym wypadku wystarczy posiadać dokument potwierdzający wiek. Warto pamiętać, że dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok. Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie linie obsługiwane przez Koleje Śląskie, jedynym wyjątkiem będzie linia do Zakopanego. Oferta adresowana jest głównie dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego, ale skorzystają także ich rówieśnicy z całej Polski, którzy odwiedzą w czasie ferii nasz region.


Bezpieczne ferie zimowe 2020

       Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 uczniowie z województwa śląskiego wypoczywać będą w terminie od 13 stycznia do 26 stycznia. To czas zasłużonego odpoczynku i rekreacji. Wszystkim nam zależy na tym, aby ferie minęły przede wszystkim bezpiecznie. Wychowawcy klas przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz zwrócili uwagę na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, na które narażeni są młodzi ludzie. Rodziców zachęcamy do zapoznania się z "Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku" - publikacją MEN, w której zamieszczono najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Poradnik MEN - pobierz

Życzenia


Zaproszenie

      Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna SP w Ludwinowie zapraszają uczniów, rodziców, dziadków oraz społeczność lokalną na Jasełka, które odbędą się w dniu 20.12.2019r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Ludwinowie.


Zagrożenia związane z elektronicznymi papierosami

      E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Informacja na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem e-papierosów

Bezpłatna infolinia

      Została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Infolinia

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ludwinowie w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020

       Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
21,22,23 kwiecień 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
30 kwiecień 2020 r.
12 czerwiec 2020 r.
25 czerwiec 2020 r.


Rozkład jazdy autobusu szkolnego

Dowozy

poniedziałek, wtorek, środa,czwartek, piątek

  • 8.10 - Gorzków Stary, 8.15 - Gorzków Nowy, 8.00 - Trzebniów

Odwozy (I kurs)

poniedziałek

  • 14.00 - Gorzków Stary, 14.00 - Gorzków Nowy, 13.50 - Trzebniów

wtorek,środa, czwartek, piątek

  • 13.10 - Gorzków Stary, 13.10 - Gorzków Nowy, 13.00 - Trzebniów

Odwozy (II kurs)

poniedziałek

  • 16.15 - Gorzków Stary, 16.15 - Gorzków Nowy, 16.20 - Trzebniów

wtorek, środa,czwartek

  • 15.30 - Gorzków Stary, 15.30 - Gorzków Nowy, 15.40 - Trzebniów

Życzenia


Informacja

      DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUDWINOWIE INFORMUJE, ŻE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE.


Profilaktyka grypy

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę w województwie śląskim przekazuje informacje dotyczące zachowania podstawowych zasad higieny w profilaktyce grypy i zakażeń grypopochodnych. Załączone materiały edukacyjne i ulotki są do wykorzystania w działaniach promujących zdrowie. Przypominamy rodzicom, aby w przypadku wystąpienia objawów grypy u dziecka pozostało pod opieką w domu. Należy zasięgnąć porady lekarskiej i ściśle stosować się do zaleceń, gdyż właściwe leczenie jest kluczowe w zapobieganiu groźnym powikłaniom grypy.
Materiały informacyjne dotyczące profilaktyki grypy:

Co warto wiedzieć o grypie?
5 sposobów zahamowania grypy
Grypa czy przeziębienie?
Chroń siebie i bliskich przed grypą i przeziębieniem

Życzenia


Informacja dla rodziców

      W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym listem.

List MEN

Informacja dla rodziców

      Wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. W związku z tym, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym listem.

List MEN

Informacja dla rodziców

      Instytut Ochrony Zdrowia realizuje obecnie, na zlecenie Ministra Zdrowia, badanie przesiewowe uczniów szkół podstawowych i średnich pod kątem występowania chorób alergicznych. Badanie zostało zaprojektowane przez lekarzy specjalistów oraz ekspertów z dziedziny nauk społecznych i epidemiologii, pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, polega na wypełnieniu ankiety. Specjalnie skonstruowany algorytm po zakończeniu ankiety podliczy wyniki badania dla konkretnej osoby - prawdopodobieństwo występowanie alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej u badanego. Badanie mieści się na stronie internetowej: http://malergia.pl w zakładce "Test Alergiczny". Strona oferuje również wyszukiwarkę konsultacji alergicznych, tak by każdy, kto podejrzewa alergię u swojego dziecka mógł wybrać dogodne miejsce i termin, znając czas oczekiwania w każdej poradni. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami.

www.malergia.pl


Konkurs Palm Wielkanocnych

      Konkurs palm to znak żywej wiary i pielęgnowania tradycji. Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą, upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych z okresem Świąt Wielkiej Nocy oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Palm Wielkanocnych.

Regulamin

O reformie edukacji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z planowaną reformą systemu edukacji przygotowało stronę internetową, na której można znaleźć informacje na temat zmian, jakie będą wprowadzane w szkołach od września 2017 roku.

www.reformaedukacji.men.gov.pl

Broszura informacyjna
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Projekt ustawy - Prawo oświatowe

"STOP pożarom traw!"

      22 marca 2016 roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych rozpoczęła ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem "STOP pożarom traw!". Założeniem kampanii jest zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń, związanych z podpalaniem nieużytków rolnych. Informacje zostały zamieszczone na stronie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - informacje


W trosce o zdrowy kręgosłup - odpowiedni tornister szkolny

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego

Książka na święta


Podziękowanie

Stronę oglądać najlepiej w rozdzielczości 1024x768