banner

Nauczyciele uczący w szkole

mgr Ewa Golibroda

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Joanna Pikuła

edukacja wczesnoszkolna , wychowanie fizyczne


mgr Maria Garncarz

edukacja wczesnoszkolna


mgr Teresa Radosz

edukacja wczesnoszkolna


mgr Donata Kawecka

j. polski,historia, muzyka, plastyka, biblioteka, logopedia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie


mgr Urszula Wrona

j. polski, biblioteka


mgr Ewa Wójcik

matematyka, technika, informatyka


mgr Krystyna Siekierska

j. angielski


mgr Anita Kaczmarczyk

edukacja wczesnoszkolna, logopedia, oligofrenopedagogika


ks. mgr Bogumił Kowalski

religia


mgr Joanna Nocuń

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika


mgr Barbara Kasznia

przyroda, geografia


mgr Ewa Baryła

chemia


mgr Barbara Typel

język niemiecki


mgr Magdalena Pikuła

język angielski


mgr Irena Fogtman

fizyka


mgr Ewelina Janocha

edukacja wczesnoszkolna


mgr Aneta Żmuda

informatyka, doradztwo zawodowe


mgr Urszula Gryl

biologia


mgr Małgorzata Zabielna

edukacja wczesnoszkolna


dr Agnieszka Skorek

edukacja dla bezpieczeństwa
Stronę oglądać najlepiej w rozdzielczości 1024x768