banner

Nauczyciele uczący w szkole

mgr Ewa Golibroda

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Lidia Skowron

edukacja wczesnoszkolna


mgr Joanna Pikuła

edukacja wczesnoszkolna , wychowanie fizyczne


mgr Maria Garncarz

edukacja wczesnoszkolna


mgr Teresa Radosz

edukacja wczesnoszkolna


mgr Donata Kawecka

j. polski,historia, muzyka, plastyka, biblioteka, logopedia, wychowanie do życia w rodzinie


mgr Urszula Wrona

j. polski, biblioteka


mgr Ewa Wójcik

matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne


mgr Krystyna Siekierska

j. angielski


mgr Joanna Haładus

przyroda


mgr Anita Kaczmarczyk

edukacja wczesnoszkolna, logopedia, oligofrenopedagogika


ks. mgr Bogumił Kowalski

religia


mgr Joanna Nocuń

edukacja wczesnoszkolnaStronę oglądać najlepiej w rozdzielczości 1024x768