banner

Z ŻYCIA SZKOŁY
ROK SZKOLNY 2014/2015


Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

       Zakończenie roku szkolnego to szczególny moment. Po okresie wytężonej pracy i nauki uczniowie czekali na wymarzone i zasłużone wakacje. Po Mszy Świętej wszyscy udali się do szkoły. Pani Dyrektor Ewa Golibroda powitała zaproszonych gości, wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. W sposób szczególny pożegnała się z uczniami klasy VI, którzy zostali absolwentami naszej szkoły i to dla nich piątek 26 czerwca był ostatnim dniem w murach Szkoły Podstawowej w Ludwinowie. Najbardziej pracowici uczniowie otrzymali wymarzone świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy, nagrody książkowe. Nie zapomniano też o podziękowaniach dla Rodziców uczniów klasy szóstej, którzy otrzymali listy gratulacyjne. Całą uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy szóstej. Na zakończenie akademii Pani Dyrektor skierowała kilka słów do uczniów, rodziców i nauczycieli, przypomniała o bezpieczeństwie zabaw w czasie wakacji i wszyscy rozeszli się do klas, aby odebrać świadectwa.Dzień Dziecka

       Już po raz kolejny dzieci naszej szkoły mogły uczestniczyć w festynie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trzebniów. Występy taneczne, prezentacje wokalno - recytatorskie oraz skecze przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Ludwinowie były prawdziwym popisem umiejętności artystycznych. Ponieważ dzień ten był przede wszystkim Dniem Dziecka. Dorośli również postanowili pokazać, że umieją się bawić. Po występie Koła Gospodyń z Trzebniowa, na scenie zaprezentowano "Rzepkę" Juliana Tuwima, która wzbudziła prawdziwy aplauz zebranych. Wśród aktorów znaleźli się min.: Wójt Gminy Niegowa Dorota Hajto - Mazur jako wnuczka, Ksiądz Bogumił Kowalski wcielający się w rolę babci, radny wsi Gorzków Nowy - Andrzej Golibroda reprezentował dziadka, radny wsi Trzebniów - Andrzej Maligłówka jako wnuczek i gospodarz imprezy. Na uznanie zasłużyli również rodzice odgrywający rolę pozostałych postaci, przede wszystkim za precyzyjnie dobrane stroje. Po części artystycznej wszystkie dzieci otrzymały paczki ufundowane przez Stowarzyszenie i jego przyjaciół oraz słodki upominek od Wójt Gminy.

       Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Ludwinowie składa serdeczne podziękowania sponsorom: radnym Gminy Niegowa - p. Ewie Koziorowskiej, p. Andrzejowi Maligłówce, p. Andrzejowi Golibrodzie, p. Józefowi Gromadzie, Stowarzyszeniu Wsi Trzebniów, Kołu Gospodyń Wiejskich Wsi Trzebniów, p. Marii Żukowskiej z Kanady, Księdzu Proboszczowi Bogumiłowi Kowalskiemu oraz p. Ewelinie Dorobisz za dar serca ofiarowany w Dniu Dziecka. Ukłony kierujemy w stronę Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej naszej szkoły za wspaniałą zabawę i przygotowane przedstawienie w dniu naszego święta. Pani Wójt Gminy Niegowa Dorocie Hajto - Mazur dziękujemy za obecność, udział w zabawie i słodki upominek.Święto Konstytucji 3 Maja

       Dnia 04 maja 2015 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy V pod kierunkiem p. Urszuli Wrony przedstawili program artystyczny – trzy scenki z udziałem dzieci szkolnych, króla i posłów na sejm. Przypomniano zasługi naszych przodków, którzy uchwalili ustawę zasadniczą (drugą na świecie – po amerykańskiej), w celu naprawy ustroju I Rzeczpospolitej. Niestety, nie udało się zjednoczyć wszystkich Polaków i doszło do rozbiorów. Polska na 123 lata zniknęła z map Europy. Naród polski jednak nie poddał się i walczył o niepodległość, którą odzyskano w 1918 roku. A dzisiaj naszym zadaniem jest wspominać i kontynuować dzieło naszych przodków.Pasowanie na czytelnika

       Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej na czytelnika biblioteki szkolnej weszła na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych. Pasowanie organizowane jest corocznie, gdy uczniowie znają cały alfabet i potrafią czytać. Celem uroczystości jest zainteresowanie uczniów wartościami książek i kształtowaniem nawyku stałego kontaktu z nimi oraz ukazaniem właściwego sposobu spędzania wolnego czasu. Specjalnie na tę okazję została przygotowana krótka część artystyczna, podczas której staraliśmy się przekazać wiedzę o książce i bibliotece. Następnie uczniowie klasy pierwszej zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Skupione i poważne uroczycie przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.Pierwsza pomoc przedmedyczna

       27.04.2015 r. nauczyciele, uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego SP w Ludwinowie wzięli udział w profesjonalnym szkoleniu "Ratujmy i uczmy ratować". Zajęcia prowadził ratownik medyczny z Częstochowy. Wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną dotyczacą sposobu udzielania pierwszej pomocy.
Prowadzący zwrócił uwagę na:
1. Numery alarmowe.
2. Bezpieczeństwo w czasie obserwacji rannego człowieka - sprawdzenie przytomności i oddechu.
3. Sposobu udzielania pierwszej pomocy.
4. Pozycji bocznej ustalonej.
Dzieci mogły praktycznie wykorzystać wiedzę, ćwicząc na manekinie. Zapoznały się również ze sprzętem np. defibrylatorem, który pomaga w ratowaniu ludzkiego życia. Spotkanie zakończyła prezentacja podręcznika do nauki pierwszej pomocy, który rozpowszechnia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.Dzień Ziemi

       Światowy Dzień Ziemi przypada 22 kwietnia. Jest to akcja prowadzone corocznie wiosną, którycm celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Uczniowie naszej szkoły również włączyli się w obchody Dnia Ziemi. Pierwszą ich częścią był apel przygotowany przez uczniów klasy VI pod kierunkiem pani Joanny Haładus. Dzieci w inscenizacji przedstawiły jak bardzo cierpi Ziemia z powodu naszego beztroskiego zachowania, czyli wyrzucania śmieci "byle gdzie". Aby pomóc naszej planecie należy ją posprzątać. To pozwoli zmniejszyć ilość wysypisk śmieci i ponownie wykorzystać np.: papier, szkło, plastik, metal. I tak cała szkoła ruszyła na sprzątanie najbliższej okolicy. Było co sprzątać! Ziemia na pewno jest nam wdzięczna ...75. rocznica Zbrodni Katyńskiej i 5. rocznica Katastrofy Smoleńskiej

       10 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystości związanej z 75. rocznicą Zbrodni Katyńskiej i 5. rocznicą Katastrofy Smoleńskiej. Obchody rozpoczęły się modlitwą litanii za zmarłych przy obelisku "SMOLEŃSK 2010", znajdującym się przy kościele w Gorzkowie Nowym. Po modlitwie złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie uczestniczyli we Mszy Św. odprawianej przez ks. Proboszcza. Podczas mszy uczniowie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny. Swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciele władz z Myszkowa i Niegowy, sołtysi i mieszkańcy parafii.Wielkanoc

       We wtorek 31 marca 2015 r. cała społeczność szkolna zebrała się na korytarzu, aby wziąć udział w apelu z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Uczniowie klasy IV przypomnieli nam piękne polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne. Zostały również ogłoszone wyniki Szkolnego Konkursu Wielkanocnego zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski. Każdy uczestnik konkursu otrzymał słodki poczęstunek. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor szkoły Ewa Golibroda, która złożyła pracownikom, rodzicom i uczniom serdeczne życzenia świąteczne.Dzień Babci i Dziadka

       To już jest tradycją  naszej szkoły, że pod koniec semestru jest zabawa choinkowa połączona z Dniem Babci i Dziadka. To wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najmilszych i najsympatyczniejszych dni w roku. Szkoła Podstawowa w Ludwinowie upamiętniła to wydarzenie 31 stycznia, goszcząc w swoich progach bardzo wielu najmilszych gości. Korytarz wypełnił się po brzegi. Gości przywitała pani Dyrektor Ewa Golibroda, składają im serdeczne życzenia. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: pani Wójt Gminy Niegowa Dorota Hajto-Mazur i pan Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Dzieża. Wnuki przedstawiły część  artystyczną. Były wiersze, piosenki, skecze oraz humorystyczne scenki w wykonaniu młodszych i starszych dzieci. Do występu dzieci przygotowały panie wychowawczynie. Po wysłuchaniu części artystycznej dostojni goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Uroczystość zakończyła się zabawą, którą zapewnił nam zespół muzyczny Mardis. Przy różnorodnej muzyce wszyscy bawili się świetnie. Dziękujemy serdecznie Radzie Rodziców za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tej uroczystości.Orszak Trzech Króli

       Zgodnie z tradycją fundacji Orszaku Trzech Króli w Parafii pw. Św. Jana Berchmansa w Gorzkowie-Trzebniowie o godz. 11.00 spod Szkoły Podstawowej w Ludwinowie wyruszył Orszak Trzech Króli. Został zorganizowany po raz pierwszy. Atrakcją dla najmłodszych uczestników stały się dwa kucyki. Pierwszy Orszak zgromadził 349 osób, w tym uczniowie naszej szkoły i ich rodziny. Orszak Trzech Króli zakończył się mszą świętą i wspólną modlitwą w intencji rodzin ułożoną przez Ojca Świętego Franciszka.VII Konkurs na Wieczernikową Choinkę

       Po raz kolejny dzieci ubrały 40 choinek na Jasnej Górze. W piątek, 19 grudnia odbyło się wielkie dekorowanie świątecznych drzewek. Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie. Najciekawiej ozdobioną choinkę wybiorą jasnogórscy pielgrzymi. Głosowanie trwać będzie od 25 grudnia do 5 stycznia.Wigilia

       Wigilia w szkole to szczególny dzień dla całej społeczności szkolnej. Wspólna uroczystość integruje uczniów, nauczycieli i pracowników. Podniosłość i ranga tego dnia stwarza właściwe relacje między uczniami oraz buduje rodzinną atmosferę w szkole. Odbyły się spotkania opłatkowe uczniów z wychowawcami w salach - łamano się opłatkiem, składano życzenia, wspólnie spożywano przygotowane potrawy wigilijne przy tradycyjnie nakrytych stołach, razem śpiewano kolędy."Wypadki na drogach - porozmawiajmy"

       Piąta jubileuszowa odsłona kampanii "Wypadki na drogach - porozmawiajmy" przebiegać będzie pod hasłem "widoczność w ruchu drogowym". I naprawdę warto o tym porozmawiać – pisze w liście do szkół minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Kampania przeprowadzona została w naszej szkole 18-19 grudnia.

List i materiałyMikołaj w szkole

       Chociaż za oknami brak śniegu, to jednak nastrój świąteczny w naszej szkole gości od pierwszych dni grudnia.W piątek - 5 grudnia, uczniów naszej szkoły odwiedził Mikołaj. Wizyta Mikołaja to dla wszystkich ogromne przeżycie i radość, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Wszyscy z pewną niecierpliwością oczekiwali na prezenty. Nikt nie został pominięty, Święty pamiętał o wszystkich. Został przywitany wierszem i piosenką. Po otrzymaniu prezentów rozpoczęło się gorączkowe sprawdzanie ich zawartości. Po uśmiechniętych buziach można było się domyślać, że Mikołaj trafił z podarunkami. W tym wyjątkowym dniu „mikołajkowe” czapki przyozdabiały głowy naszych uczniów.Światowy Dzień Pluszowego Misia

       W dniu 25 listopada obchodziliśmy uroczyście Światowy Dzień Pluszowego Misia, który był adresowany dla naszych najmłodszych uczniów, czyli przedszkolaków i pierwszoklasistów. Każde dziecko w tym dniu przyszło z pluszowym przyjacielem. Odwiedziły nas misie duże, małe, puchate i kolorowe. Początkiem uroczystości była wspólna zabawa przy piosence, po czym rozpoczęły się konkursy: rozwiązywanie zagadek, rysowanie portretu misia. Spotkanie zakończyło się wspólnym tańcem oraz pamiątkowym zdjęciem.Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

       W tym roku - 20 listopada - po raz pierwszy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Do wspólnych obchodów tej okazji zachęcali minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. We wspólnym liście przesłanym do wszystkich polskich szkół piszą: "Mamy nadzieję, że ustanowienie takiego dnia, uświadomi dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypomni, że mają tych praw zawsze przestrzegać". Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka obchodzony będzie w 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka - "Konwencji o Prawach Dziecka". Dokument ten zwany "Światową Konstytucją Praw Dziecka" przyjęty został 20 listopada 1989 r i obowiązuje w niemal wszystkich państwach świata. Wszyscy uczniowie naszej szkoły obejrzeli prezentację multimedialną pt. "Prawa dziecka" i wykonali plakaty dotyczące praw dziecka.

http://brpd.gov.pl/materialy-do-pobrania/25-lecie-konwencji-o-prawach-dziecka

http://brpd.gov.pl/listy-rpd/list-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dzieckaPróbna ewakuacja

       Dnia 12 listopada 2014 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 10 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek pani Dyrektor, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy obsługi oraz rodzice, którzy przebywali na terenie szkoły. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. Dziękujemy serdecznie Ochotniczej Straży Pożarnej z Ogorzelnika, która przeprowadziła dla nas ewakuację.Święto Niepodległości

       11 listopada to dla każdego Polaka ważna data - symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Patriotyczne święto skłania nas do refleksji nad wartością wolności i niepodległości stanowiącymi istotny składnik narodowej tożsamości. Wszyscy uczniowie naszej szkoły i nauczyciele w tym dniu nosili przypięte biało-czerwone kotyliony, które wcześniej sami zrobili. Podkreśliło to jeszcze bardziej podniosłą symbolikę tego dnia i radość świętowania. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy, uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Urszuli Wrony przedstawili wzruszającą lekcję historii. Podczas uroczystości nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz informacji historycznych. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali przedstawienia. Podkład muzyczny i występ chóru z pieśniami patriotycznymi przygotowała pani Donata Kawecka. Dzięki takiej lekcji patriotyzmu najmłodsze pokolenia miały okazję uświadomić sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o przodkach, interesować się rodzimą kulturą, historią, a godło, flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości.        Uczniowie kl. V 11.11.2014 r. wystąpili także z montażem słowno - muzycznym dla lokalnej społeczności w Kościele pw. Św. Jana Berchmansa w Gorzkowie Nowym.Pasowanie na przedszkolaka

       30.10.2014 r. odbyła się uroczystość "Pasowania na przedszkolaka". Jest to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując od rodziców i zaproszonych gości brawa. Pani Dyrektor za pomocą "czarodziejskiego ołówka" dokonała uroczystego "Aktu pasowania". Nie zabrakło życzeń i słodkich upominków dla każdego przedszkolaka. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców jak i nauczycieli.Ślubowanie klasy I

       29 października 2014 r. uczniowie klasy pierwszej obchodzili wyjątkową uroczystość. W obecności pani Dyrektor Ewy Golibrody, wychowawcy Marii Garncarz, nauczycieli i uczniów naszej szkoły oraz rodziców uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do społeczności szkolnej. Byli pasowani przez panią Dyrektor na uczniów Szkoły Podstawowej w Ludwinowie przy pomocy symbolicznego ołówka. Uroczyste ślubowanie, a następnie pasowanie na ucznia poprzedziła część artystyczna, w której objawiało się wiele talentów. Na zakończenie uroczystości szkolnej uczniowie otrzymali dyplomy i symboliczne upominki od wychowawcy oraz słodkie prezenty od rodziców. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w dalszej edukacji.Wycieczka na cmentarz do Złotego Potoka

       Tradycją naszej szkoły jest odwiedzanie cmentarza. W tym roku również 28 października wybraliśmy się na mogiły, aby wykonać prace porządkowe na Grobie Nieznanego Żołnierza, zapalić znicze, złożyć wiązanki zrobione przez uczniów kl. VI. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu tej wycieczki.Lekcja historii

       23 października uczniowie kl. IV-VI wzięli udził w multimedialnej lekcji historii "Opowieść o Żydach polskich" na żywo z Muzeum POLIN (MEN).Wycieczka do Częstochowy

       Dnia 22 października 2014 r. uczniowie kl. III - VI brali udził w wycieczce do Częstochowy. Organizatorem i kierownikien wycieczki była pani Donata Kawecka. W programie wycieczki uczniowie uczestniczyli w warsztatach w Multicentrum "Zodiak". Po warsztatach wszyscy udali się do Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, a następnie zwiedzili Zagrodę Włościańską i Pawilon Wystawy. Ostatnim punktem wycieczki był film pt. "Wakacje Mikołajka". Wszyscy pełni wrażeń wróciliśmy do domu.Kiszenie kapusty

       Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tradycyjnym kiszeniu kapusty. Większość gospodyń chętnie korzysta z gotowych, szybkich w przygotowaniu potraw i półproduktów, które jednak często pozostawiają wiele do życzenia pod względem jakości i wartości odżywczych. Nasza szkoła postanowiła wrócić do tradycji. Po raz pierwszy postanowiliśmy wspólnie z dziećmi zakisić kapustę. Nikogo nie trzeba było uświadamiać, że kiszona kapusta jest zdrowa i ma mnóstwo witamin, a jeśli jest własnoręcznie przygotowana smakuje jeszcze lepiej. Ideą akcji było propagowanie zdrowej żywności oraz wyrabianie tradycyjnej potrawy spożywczej.Święto Edukacji Narodowej

       Tegoroczny Dzień Nauczyciela obchodziliśmy w naszej szkole dnia 14 października. Uroczystą akademię przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem pani Joanny Pikuły i pani Joanny Nocuń. Uczniowie podziękowali nauczycielom za trud wkładany w ich nauczanie i wychowanie.Nie zabrakło również piosenek dedykowanych dla nauczycieli oraz scenki humorystycznej dotyczącej zawodu nauczyciela. Na zakończenie rodzice podziękowali nauczycielom za pracę z dziećmi.V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

       26 września 2014 r. uczniowie klas IV i V wzięli udział w wojewódzkich eliminacjach V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, które odbyły się na naszym orliku.Święto Marchewki, Sprzątanie Świata, Święto Pieczonego Ziemniaka

       Marchewka jest warzywem, która zawiera niezbędne dla zdrowia witaminy. Aby zachęcić dzieci do spożywania marchewki, zorganizowaliśmy 19 września 2014 roku w naszej szkole Święto Marchewki. W tym dniu zrobiło się niezwykle pomarańczowo i zdrowo. Dzieci ubrały pomarańczowe stroje i czapki marchewkowe. Przedszkolaki i klasy I-III z wychowawcami zrobiły sok marchewkowy i surówkę marchewko-jabłkową. Klasy IV - VI wykonały plakaty promujące spożywanie marchewki, które pojawiły się na korytarzu naszej szkoły. Po degustacji soku i surówki wszyscy wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. Zbieraliśmy śmieci po najbliższej okolicy. Po całej pracy na podwórku szkolnym czekali na nas rodzice z gorącymi i bardzo smacznymi pieczonkami.Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

       1 września, jak co roku, Szkoła Podstawowa w Ludwinowie zaczęła tętnić życiem. Uczniowie po dwumiesięcznych wakacjach z radością przybyli na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Tradycyjnie, na początku spotkania, pani Dyrektor przywitała wszystkich uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Szczególną uwagę poświęciła tym, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi szkoły. Zapewniła ich, że najbliższe lata spędzone w placówce będą dla nich przyjemnością, a wysiłek włożony w naukę przyniesie im radość i satysfakcję. Na koniec wszyscy rozeszli się do swoich sal na spotkanie z wychowawcą.Stronę oglądać najlepiej w rozdzielczości 1024x768