banner

Z ŻYCIA SZKOŁY
ROK SZKOLNY 2019/2020


Dzień Papieski

            16 października 2019 r. obchodziliśmy XIX Dzień Papieski pod hasłem "Wstańcie, chodźmy!". Tegoroczne hasło nawiązuje do tytułu książki autorstwa Jana Pawła II, wydanej w Polsce w maju 2004 roku. Tytuł tej książki pochodzi od słów, które Chrystus skierował do apostołów po modlitwie w Ogrodzie Oliwnym. W ramach obchodów Dnia Papieskiego odbył się uroczysty apel poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II.


Dzień Edukacji Narodowej

            Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 14 października odbyła się uroczysta akademia, na której zgromadziła się cała społeczność szkolna. Spotkaliśmy się tego dnia, aby podziękować wszystkim nauczycielom za ich trud, serce, wszelkie rady oraz nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. Uczniowie wyrazili swą wdzięczność wierszem i piosenką, przygotowując dla swoich nauczycieli koncert życzeń. Usłyszeliśmy wiersze oraz znane i lubiane piosenki.


Dzień zdrowego żywienia

            Jak co roku, 3 października obchodziliśmy Dzień zdrowego żywienia. Obchody tego dnia stały się już naszą tradycją. Przedszkolaki i uczniowie klas młodszych przygotowali zdrowe, kolorowe i pełne witamin sałatki i surówki. Oprócz degustacji uczniowie szkoły mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat roli warzyw w codziennej diecie. Klasy starsze wykonały plakaty, które były prezentowane na korytarzu szkolnym. Tego dnia w naszej szkole było kolorowo. Nauczyciele prowadzili pogadanki na temat kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Celem jest propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, zachęcanie do zdrowego stylu życia, a także integracja środowiska szkolnego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży.


Europejski Dzień Języków

            01 października obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Z tej okazji klasa VIII wraz z panią Niną Podsiadlik przygotowała część artystyczną. Uczniowie opowiedzieli nam o idei obchodzenia tego święta oraz pokazali, jak ważna jest znajomość języków obcych w codziennym życiu. Tego dnia odbył się również quiz ze znajomości języków.


Wycieczka do Częstochowy

            Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego "Nadzieja, Zwycięstwo", którego celem jest propagowanie wiedzy o św. Janie Pawle II. W związku z realizacją w naszej szkole projektu "Nadzieja, Zwycięstwo", w dniu 18 września, uczniowie klas IV-VIII wraz z nauczycielami pojechali na wycieczkę do Częstochowy. Uczniowie klas VII-VIII brali udział w pokazie fragmentów filmu "Ikar" połączonym z wykładami autorów, którzy przybliżyli dzieciom nieco zapomniane wydarzenia z historii Częstochowy z listopada 1980 r. Klasy IV-VI zwiedziły Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Potem wszyscy pojechaliśmy na wystawę "Śladami Jezusa". Wystawa "Śladami Jezusa" jest interaktywną podróżą do Jerozolimy sprzed 2000 lat. Dzięki porywającej narracji i spektakularnym multimediom, znaleźliśmy się w centrum wydarzeń Wielkiego Tygodnia, który zmienił historię świata. Obejrzeliśmy z bliska repliki narzędzi i relikwii męki Chrystusa: koronę cierniową, gwoździe z krzyża, całun pośmiertny i chustę grobową. Na koniec wystawy każdy uczeń zostawił ślad na ścianie w postaci naklejonego krzyżyka na znak, że był obecny w ostatnich godzinach życia ziemskiego Pana Jezusa.


Sprzątanie Świata
Święto Pieczonego Ziemniaka

            W dniu 17 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w corocznej akcji "Sprzątania Świata". W tym roku przebiegała ona pod hasłem: "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!". Celem jest zachęcanie wszystkich mieszkańców planety do podejmowania działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. Na zakończenie sprzątania czekała miła niespodzianka - ognisko, na którym upiekliśmy pieczonki.


IX Tydzień Wychowania

            15-21 września w szkole obchodzono IX Tydzień Wychowania. Jest to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Tydzień Wychowania obchodzony jest we wrześniu każdego roku. Inicjatywa ta została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, jako forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania jako pomoc w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania. Mottem tegorocznego, IX Tygodnia Wychowania są słowa skierowane do Jezusa przez Jego przyszłych uczniów: "Nauczycielu, gdzie mieszkasz?" (J 1, 38). Jednym z celów, jakie stawiają sobie wychowawcy, jest pokazanie wychowankom, gdzie będą mogli znaleźć odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Uczniowie Jezusa rozpoczęli z Nim rozmowę i stało się to dla nich początkiem zupełnie nowej drogi. Jak doprowadzić naszych uczniów do tego, by kierowali swoje pytania do Jezusa i u Niego szukali rozwiązania swoich problemów?


Narodowe Czytanie

            "Narodowe Czytanie" - polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Podczas tegorocznej odsłony akcji "Narodowe Czytanie" Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Był to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii - napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda. Nasz szkoła aktywnie włączyła się w tym roku w ogólnopolską akcję. Została przeprowadzona na terenie szkoły w dniu 6 września. W ramach akcji nauczycielki języka polskiego i historii przygotowały gazetkę na korytarzu, wystawę książek autorstwa Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

            Drugiego września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. W tym roku uczyniliśmy to bardziej podniośle, ponieważ nasza szkoła przystąpiła do akcji "Przerwany marsz...", który miał na celu upamiętnienie osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Akcja polegała na symbolicznym dokończeniu przerwanego przez wybuch wojny, marszu ówczesnej młodzieży do szkoły. Była także wyrazem hołdu składanego przez współczesną młodzież i dzieci tym, którym wojna odebrała dzieciństwo i możliwość nauki, jednocześnie jest też wyrazem wdzięczności za wszystko, co "Pokolenie dzieci wojny" zrobiło dla naszej ojczyzny. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem pani dyrektor. Obejrzeliśmy także krótką część artystyczną, nawiązującą do wydarzeń sprzed lat. Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.
W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom.