banner

Historia

Szkoła

           Rok 1947 przyniósł radosną wieść mieszkańcom tutejszych wiosek o mającej powstać na ich terenie nowej szkole. Obywateli okolicznych wiosek nurtowała myśl; gdzie i jaka powstanie szkoła. Kiedy zjechał starosta z inżynierem, ludność Trzebniowa,Gorzkowa Nowego i Ludwinowa ubiegała się o pierwszeństwo w budowie szkoły. Po wielu kłopotach (ponieważ każda wioska twierdziła, że u nich przysługuje budowa nowej szkoły) wybrano teren w wiosce Ludwinów, leżącej na równej odległości od najwięcej oddalonych wiosek mających należeć do obwodu tej szkoły. Na posiadłości Maciągów wymierzono teren oraz sołtys tej wioski Tyrek Franciszek wraz z mieszkańcami wioski przyrzekli zamienić teren pod plac szkolny na posiadłość ogólną wsi dla spadkobierców Maciąga Franciszka. Rozpoczęto mozolną pracę nad budową wśród olbrzymich trudności komunikacyjnych (brak bitej drogi) i braku wody. Mieszkańcy Ludwinowa i okolicznych wiosek zapisali się złotą kartą pracy w budowie nowej szkoły.


Rok 1949/50


           Prace jeszcze nie zostały całkowicie ukończone, a już zjechali pierwsi mieszkańcy szkoły, dzieci z miasta na kolonie letnie. Prace wykończono wśród rozbrzmiewającego gwaru i uśmiechu dziecięcego. W końcu sierpnia zjechało grono pedagogiczne składające się z kierownika Romanowskiego Kazimierza, Pani Grzegorzewskiej, Pana Płatkowskiego Stanisława, Pani Mańko Janiny. Prace rozpoczęto w bardzo trudnych warunkach materialnych. Woźnym szkoły został Pan Mesjasz Jan, obywatel Ludwinowa. Zwieziono ławki pięcio i czteroosobowe z jednoklasówek w Gorzkowie Nowym, Trzebniowie oraz kilka starych krzeseł, dwa stoły, dwie szafy chwiejące się oraz dwie tablice. Takie było początkowe umeblowanie sal szkolnych. W pięknym budynku o dużych jasnych salach dziwny kontrast przedstawiały meble. Kierownik już w pierwszym roku wszczął starania o nowe meble i zaczęto dekoracje budynku papieroplastyką. Po miesiącu pracy miejsce P. Grzegorzewskiej zajęła Pani Karolczyk Janina. Młode grono pedagogiczne wzięło się rzetelnie do pracy. Trudno tu było mówić o dobrych wynikach nauczania przy takich trudnościach materialnych. Młodzież wiosną po lekcjach wzięła się do usunięcia gruzów wokół szkoły, by założyć ogródek szkolny. Po takiej pracy pod koniec roku szkolnego z radością stwierdzono, że szkoła jakby podrosła na równym terenie i wyglądała okazalej. Wnętrze jej w końcu roku też było pięknie ozdobione gazetkami i hasłami.


Rok 1965/66


           W roku tym do tutejszej szkoły uczęszczało 247 uczniów, a klas było 9 na co składało się 7 w szkole w Ludwinowie i 2 w filii w Gorzkowie, pracę tu podjęła Pani Jasińska Zofia. Oprócz niej w tutejszej szkole pracują następujące osoby: kierownik szkoły E. Madej, wraz z Józefą Madej, Państwo Stanisław i Maria Muchowie, Zofia Mesjasz, Tadeusz Maciągowski i J. Kieras.


Rok 1966/67


           W tym roku szkolnym reforma szkolna objęła wszystkie klasy szkoły podstawowej. Do szkoły podstawowej przybyła jeszcze jedna klasa, klasa VIII. W związku z tym powiększyło się grono tutejszej szkoły, przybyła Pani Anna Kowalczyk.


Rok 1967/68


           Do szkoły przybyło dużo pomocy naukowych, uruchomiono pracownie fizyko-chemiczną. Szkoła w czasie wakacji została kapitalnie odmalowana i usunięto wadliwą instalacje odgromową i elektryczną.

Rok 1969/70


           W roku szkolnym otwarta została świetlica, która ma pełnić głównie czynności opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomagać uczniom słabym i zaniedbanym w nauce.


Rok 1970/71


           W salach w okresie zimy jest bardzo zimno, co również utrudnia normalną pracę szkoły. Kierownictwo szkoły czyni starania o środki na założenie centralnego ogrzewania. I już w 1971r założono w szkole centralne ogrzewanie, co polepszyło warunki pracy nauczycieli i młodzieży. Palaczem był Magiera Stanisław, dokonano również remontu. Szkoła jest lepiej zaopatrzona w pomoce naukowe.


Rok 1971-74


           Nauczyciele wychowania fizycznego wciąż mają pewne trudności ze względu na brak działki i boisk do wychowania fizycznego. W 1972 został ułożony chodnik przed szkołą przy ulicy. W pracach tych dużą pomoc okazali rodzice i młodzież szkolna, oraz pracownicy obsługi szkoły. Dużą pomoc w tych sprawach okazał przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Ob. Eugeniusz Szczepańczyk.


Rok 1974/75


           W okresie wiosny została załatwiona sprawa z podwórkiem szkolnym. W miesiącu czerwcu 1975r rozpoczęto budowę ogrodzenia działki szkolnej przez Rolniczą Spółdzielnię w Mzurowie - prace te nie zostały jednak zakończone.


Rok 1975/76


           Dyrekcja szkoły czyni dalsze starania o dokonanie ogrodzenia działki szkolnej i jej zagospodarowania. W okresie letnim umowę podpisał zakład Wodociągów z Częstochowy, zobowiązując się do przeprowadzenia remontu szkoły i zagospodarowania jej otoczenia. W 1976r wybudowano 2 boiska w tym jedno asfaltowe.


Rok 1981/82


           Dyrektor Szkoły Eugeniusz Madej zostaje wybrany sekretarzem gminnym PZPR i rezygnuje z pracy w szkole. Dyrektorem szkoły zostaje Józefa Madej.


Rok 2002-2009


           1 września 2002r. przyniósł wiele zmian, Dyrektorem Szkoły została mgr. Ewa Golibroda, wybrana w konkursie, który odbył się w Urzędzie Gminy Niegowa. Pani Dyr. podjęła starania, by wyremontować gruntownie budynek, upiększyć teren oraz doposażyć sale lekcyjne i kuchnię. Dzięki staraniom uzyskała sponsorów oraz zaangażowała środowisko lokalne w pracę na rzecz szkoły. Otrzymała dotację od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzięki czemu szkoła mogła zostać wyposażona w nową kuchnię. Rozpoczęto pracę wokół budynku szkoły, posadzono nowe krzewy, wycięto chore drzewa i upiększono otoczenie. Gdy prace na zewnątrz zostały zakończone, rozpoczęto remont w środku. Pomalowano m .in. klatki schodowe, korytarze, sale, wykonano obudowy kaloryferów, doposażono pracownie, pozyskano nowe meble. Ze względu na brak sali komputerowej, w porozumieniu Pani Dyrektor z P. Andrzejem Dziewiątkowskim , dzieci z kl IV-VI w czasie ferii uczęszczały na zajęcia do Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. Wciąż trwały prace w szkole. Wzbogacono księgozbiór biblioteki oraz wyposażono salę informatyczną w 4 komputery. Jednak generalny remont Szkoły Podstawowej w Ludwinowie odbył się od 1 sierpnia i trwał do 21 grudnia 2009r. Tak pisała o nas Gazeta Myszkowska:
http://www.gazetamyszkowska.pl/articles/1458
http://www.niegowa.pl/index1.php?go=termomodernizacja_budynku
W czasie, gdy szkoła poddana była remontowi uczniowie uczyli się w trudnych warunkach w Szkole Podstawowej w Bliżycach.


Szkoła przed remontem:

Szkoła Szkoła Szkoła

Szkoła po remoncie:

Szkoła Szkoła Szkoła


Kierownicy szkoły:

Romanowski Kazimierz
R. Ciałuch
Janina Karolczyk
p.o. J. Maciąg
Marian Pośpiech
Eugeniusz Madej

W roku 1972 pierwszym Dyrektorem szkoły został Eugeniusz Madej,
po nim Józefa Madej, a następnie Ewa Golibroda.

Stronę oglądać najlepiej w rozdzielczości 1024x768